Skip to main content

સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ ૨૦૧૯ માટે આપનો અમુલ્ય અભિપ્રાય આપો.

સ્વંય વિશે

1. શું તમે જાણો છો કે તમારું શહેરસ્વચ્છ સર્વેક્ષણ-૨૦૧૯માં ભાગ લઇ રહ્યું છે?
2. શું તમે તમારા શહેરની સ્વચ્છતાથી સંતુષ્ટ છો?
3. શું તમને કોમર્શિયલ અને જાહેર સ્થળો ઉપર સરળતાથી સુકા અને ભીના કચરા માટેની કચરાપેટીઓ મળી રહે છે?
4. શું તમને ભીનો અને સુકો કચરો અલગથી આપવાનું કેહવામાં આવે છે?
5. શું તમે જાણો છો કે તમારા ઘરનો કચરો એકઠો થયા પછી ક્યાં જાય છે?- ડમ્પિંગ સાઈટ/સેનેટરી લેન્ડફીલ સાઈટ અથવા પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટ
6. શું તમને યુરીનલ/શૌચાલય સુલભ અને સ્વચ્છ જોવા મળે છે?
7. શું તમે તમારા શહેરની ઓ.ડી.એફ.(જાહેરમાં શૌચક્રિયા મુક્ત)ની સ્થિતિ જાણો છો?